تاريخ : ۱۳٩٢/٧/٩ | ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

  

           

*خداوندا: قدرتی عطا فرما تا همانگونه که مرا دریافتی تورا دریابم

  

*خداوندا : بهبودیم را از تودارم و تورا شکر گذارم.لحظه ای مرا به خود وا مگذار ....

 و نورت را در قلب من بتابان و چنان مرا سیقلی بده که انعکاس کننده الطاف تو باشم 

 

*خداوندا:لطفی عطا کن بر این بنده ناچیز تا عشق ورزیدن را از تو بیاموزم.

 

*خداوندا : به من بیاموز دعا کردن را.تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

       

         

 

نی نی شکلکنی نی شکلکنی نی شکلکنی نی شکلکنی نی شکلکتاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ | ٥:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

             

     تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٦ | ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

    http://www.sheitonak.com/wp-content/uploads/2011/11/s.gifنی نی شکلکنی نی شکلکنی نی شکلکhttp://www.sheitonak.com/wp-content/uploads/2011/11/s.gif

   

  نی نی شکلکتاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٥ | ۱:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                      

   پارسا

        

                               تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٥ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

دوچرخه ها یکی از وسایل نقلیه ای هستند که بیشترین تنوع در طراحی
و ساخت آنها وجود دارد و هر ساله، انواع مختلفی از این وسیله توسط مردم خوش ذوق ساخته می شود.
اما اخیرا دوچرخه ای عجیب و غریب توسط یک مخترع ساخته شده است که نه صندلی برای نشستن دارد 
و نه پدالی برای رکاب زدن! 

وصل کننده دو چرخ این دوچرخه به یکدیگر، فقط یک کمربند است که روی دوش دوچرخه سوار قرار می گیرد و این پاهای دوچرخه سوار است که با راه رفتن روی زمین و یا دویدن، نیروی حرکت چرخ ها
را تامین می کند. مشخص نیست هدف این طراح از ساخت دوچرخه ای که پاهای دارنده آن روی زمین است
و عملا صاحبش روی زمین راه می رود چیست؟!تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٤ | ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

من گاهی شب‌ها با ماه تنها، همنوا می‌شوم و ترانه‌های مهتاب را برای برکه‌های خفته می‌خوانم، شنا می‌کنم و تا عمق دریاها سفر می‌کنم .

 

من گاه مثل مرغ شب می‌خوانم و تو مرا می‌شنوی. نغمه‌ای را که بس آشناست نه دور است و نه نزدیک.


من گاهی مثل باران می‌بارم و در زمین فرو می‌روم و با عطر خاک می‌آمیزم و آن گاه بذری را که در نهانگاه خود دارم در آغوش مهر می‌فشارم.تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٤ | ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

دلم را گندم می کارم.

دیدگانم را جویباری می سازم

دیگر هیچ کبوتری بی دانه نخواهد ماند.

دیدگانم را ابری می سازم

تا پیوسته ببارد.

دیگر کویری بر زمین نمی ماند.

سینه ام را اقیانوسی می سازم.

دیگر هیچ ماهی از تشنگی نخواهد مرد تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٢ | ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                سریع تر از تگرگ

                                   سبک تر از پر

                          اندوهی گنگ از دهنم گذشت

                                        ×××

                             بهتر آن که هرگز نبینم ات

                                در رویاهای خویش

                            تا بیدار شوم و جستجو کنم

                             دستانی را که حضور ندارندتاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٢ | ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                به من نگویید ؛  که بزرگ شده ای

                             قد کشیده ای

                    دنیا کوچک تر شده است

                              آنقدر که

                        اگر چند قدم بردارم

                       به آخر دنیا می رسم.تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 

باران که می بارد، تمام کوچه های شهر؛

 

           پر از فریاد من است که می گویم : 

 

                                     من تنها نیستم، تنها منتظرم ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | ٧:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 

        زیباترین عکس های دنیا، در اتاق های تاریک ظاهر می شوند؛

 

                 پس هر وقت در تاریکی زندگی قرار گرفتی؛

 

           بدان که خدا می خواهد از تو تصویری زیبا بسازد ...

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | ٧:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

         باران می بارد به حرمت کداممان، نمی دانم!؟

 

                         من همین قدر می دانم؛

 

                         باران صدای پای اجابت است؛

 

                     و خدا با همه جبروتش دارد ناز می خرد؛

 

                                            نیاز کن ..تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٦ | ٤:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﺴﻌﻮﺩ ، ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﻭ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎﻡ Vikki ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻇﻨﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ " : ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻭ Vikki ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ " .ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ Vikki ، ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ " : ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻓﺘﻪ ، ﻗﻨﺪﺍﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ، ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻗﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " ؟ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ: ﺧﺐ، ﻣﻦ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﯿﺪ . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ. ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﯾﮏ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ : ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ Vikki ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ، ! ﻭ ﺩﺭ ﺿـــﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻗﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٦ | ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ

این بود زندگی؟تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٤ | ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

به سراغ من اگر می آیید، 
پشت هیچستانم.

پشت هیچستان جایی است.

پشت هیچستان رگ های هوا ،
پر قاصد ها ییست که خبر می آرند،
از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک .

روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است
که صبح،به سر تپهی معراج شقایق رفتم

پشت هیچستان ، چتر خواهش باز است: 
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
زنگ باران به صدا می آید.

آدم اینجا تنهاست
و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا ابدیت  جاریست.

به سراغ من اگر می آیید،
نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من.تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٤ | ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                دلیل تنهایی ما

صدای قــلــــب نیست ...

صدای پای تو است که شب ها در سینه ام می دوی ....!!

 کافیست کمی خسته شوی .....
                                 کافیست کمی بایستی ....!


تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٤ | ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده


مردی نزد امام حسین (ع ) آمد و گفت : "من مردی گناهکارم و از معصیت پرهیز نمی کنم ، مرا پند و اندرز بده ". امام حسین (ع ) فرمودند: "پنج کار انجام بده و هر چه می خواهی گناه کن . اول : روزی خدا را نخور و هر چه می خواهی گناه کن . دوم : از ولایت و حکومت خدا خارج شو و هر چه می خواهی گناه کن . سوم : جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن . چهارم : وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو می آید، او را از خود دور کن و هر چه می خواهی گناه کن . پنجم : وقتی مأمور و مالک جهنم می خواهد تو را در آتش بیندازد، در آتش نرو و هر چه می خواهی گناه کن .تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٤ | ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

     مرجان سرخ

اگر هیچ وقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمی کنید؛

                   حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید ...تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢ | ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                      "پنج وارونه چه معنی دارد؟" 

                      خواهر کوچکم از من پرسید. 

                            من به او خندیدم. 

                      کمی آزرده وحیرت زده گفت: 

                     "روی دیوار و درختان دیدم!" 

                        باز هم خندیدم. گفت: 

             "دیروز خودم دیدم، مهران پسر همسایه 

                   "پنج وارونه به مینو می داد." 

           آن قدر خنده برم داشت، که طفلک ترسید. 

            بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم : 

           "بعدها، وقتی باریدن بی وقفه ی درد، 

                 سقف کوتاه دلت را خم کرد، 

                         بی گمان می فهمی 

                  پنج وارونه چه معنی دارد." تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢ | ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

مرجان سرخ

   تو را آرزو نخواهم کرد، هیچ وقت؛

            تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که؛

                    خودت بیایی، با دل خود نه با آرزوی من ...! تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

   تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٩:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                

                                           آه ...

               یادگارم را شب برد .. روشنی چشمانم را دریا شست ...

                              کجاست فردای باتو...

             دگر توان گفتن ندارم خاموشی مرابس....

           میترسم اما فردایی ک بی توام را چگونه سر کنم...

           بگذار خیالم به رویای شب دیدار باشد نه...

           به فردایی ک نیستی و من...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٩:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

خدای خوب من؛

        زندگی به سختی اش می ارزد؛

                     اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشی ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٩:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

        

اگر دنیا را خورشیدی روشن خواهد کرد؛

به این معنی نیست که ما تا آمدن آن خورشید نورانی، در تاریکی بنشینیم .تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                   خدایا بی تو هیچم؛

                               وقتی به من، از من نزدیکتری؛

                                                      دیگر چه جستجویی ...؟تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٩:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                               

   به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز ؛

                                بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                            به اعتبار هر اشکی هم شانه نباش ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳٠ | ٦:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                   

...........................................................................................................................

      

         تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۸ | ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

           سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من

         که تو از پنجره شب چه ها میخواهی*** صبح تا نیمه شب منتظری

         همه جا می نگری*** گاه با ماه سخن میگویی***

          گاه با رهگذران ***خبر گمشده ای می جویی

        راستی گمشده ات کیست؟ *** کجاست؟ *** صدفی در دریاست؟

      نوری از روزنه ی فرداهاست ***یا خدایی است که از روز ازل ناپیداستتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٧ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 

      در شبان غم تنهایی خویش  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com عابد چشم سخنگوی توام

     من در این تاریکی  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com من در این تیره شب جانفرسا
     زائر ظلمت گیسوی توام  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من
     گیسوان تو شب بی پایان  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com جنگل عطرآلود
     شکن گیسوی تو  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com موج دریای خیال
    کاش با زورق اندیشه شبی  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از شط گیسوی مواج تو من
    بوسه زن بر سر هر موج گذر می کردم  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com کاش بر این شط مواج سیاه
 همه ی عمر سفر می کردم  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com من هنوز از اثر عطر نفسهای تو سرشار سرور
    گیسوان تو در اندیشه ی من   بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گرم رقصی موزون
    کاشکی پنجه ی من  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  در شب گیسوی پر پیچ تو راهی می جست 
   چشم من چشمه ی زاینده ی اشک  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گونه ام بستر رود
   کاشکی همچو حبابی بر آب  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com در نگاه تو رها می شدم از بود و نبودتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٧ | ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

هر که آید گوید:
                         گریه کن، تسکین است
                       گریه آرام دل غمگین است 

                     چند سالی است که من می گریم
                               در پی تسکینم 

                     ولی ای کاش کسی می دانست
                                  چند دریا
                           بین ما فاصله است
                          من و آرام دل غمگینم تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٦ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

            تو شاهکار خالقی....تحقیر را باور نکن

           بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش

          زیبا و زشتش پای توست......تقدیر را باور نکن

          تصویر اگر زیبا نبود.......نقاش خوبی نیستی

          از نو دوباره رسم کن....... تصویر را باورنکن

               خالق تو را شاد آفرید.....آزاد آزاد آفرید

                پرواز کن تا آرزو........زنجیر را باور نکنتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٦ | ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

حال دنیا را چو پرسیدم، من از فرزانه ای

                      گفت یا باد است، یا خواب است یا افسانه ای

گفتم آنها را چه می گویی، که دل بر او نهند

                       گفت یا مستند، یا کورند، یا دیوانه ای

گفتم از احوال عمرم گو که بازم، عمر چیست ؟

                     گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ایتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٦ | ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                           

در ساحل امن عقل بودم که جنون

                                             یکدفعه مرا به داخل آب انداخت

 فریاد زدم کمک! که یک مرتبه عشق

                                         چون ماهی کوچکم به قلاب انداخت

عقلم نرسید و زود نفرین کردم

                                        بر آنکه در آب و آنکه قلاب انداخت ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٦ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

       

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

نه در ان بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند، او مرا می خواهد

                     امـا حیف که من . . . .تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٦ | ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                       جملات زیبا گیله مرد

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن 

                               نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن

زندگی تکرارِ زخمِ کهنه دیروز نیست 

                                 بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٦ | ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

  جملات زیبا گیله مرد

   در میان گونه گونه مرگ ها  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  تلخ تر مرگی ست، مرگ برگ ها

     زان که در هنگامه ی اوج و هبوط بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تلخی مرگ ست با شرم سقوط

   وز دگر سو٬ خوش ترین مرگ جهانبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comزانچه بینی٬ آشکارا و نهان

   رو به بالا و ز پستی ها رها بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com خوش ترین مرگی ست، مرگ شعله هاتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٥ | ۸:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                     

                     نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند
                        مثل آسمانی که امشب می بارد....
                                       و اینک باران
       
                    بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند
                           و چشمانم را نوازش می دهد
                     تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ٤:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                        بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  الهی  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

                      بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  دلی ده که طاعت افزاید بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

                 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com طاعتی ده که به بهشت رهنمون آیدبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

                  بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com   علمی ده که در او آتش هوا نبودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                   بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comعملی ده که در او آب ریا نبودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

                    بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدیده ای ده که  ربوبیت تو بیندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

                    بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلی ده که  عبودیت تو گزیندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

               بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comنفسی ده که حلقه بندگی تو در گوش کندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

           بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comجانی ده که ز هر حکمت را به طبع نوش کندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ۳:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                    تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www. کلیک کنید

ای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر

                                                 بر من منگر، تاب نگاه تو ندارم

بر من منگر، زانکه به جز تلخی اندوه

                                              در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم

ای رفته ز دل، راست بگو! بهر چه امشب

                                            با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده


             ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور

                          زیرا همه ما با یکدیگر متفاوتیم

 

 

اهداف و آرزوهایت را با توجه به آنچه که دیگران با اهمیت تصور میکنند تعیین نکن

           

           زیرا فقط تو می دانی کهچه چیزی برایت بهترین است.تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                              

این همه دیوار نساز ... نیازی نیست ... وقتی‌ نباشی‌

 همهٔ دنیا برایم زندان است 

اینهمه پل پشت سرت آوار نکن...وقتی‌ نباشی                                     

 همه پل ها هم که سر جایشان باشند من مقصد و مقصودی ندارم

 برای پیمودن و رسیدن فرقی‌ نمیکند کنارم باشی‌  یا دور و دست نیافتنی

 از پشت تمام این دیوار ها  و از پس تمام این پل ‌های ویران شده

 من هنوز هم میتوانم دست سایه‌ام را بگیرم             

 و با یادت قدم بزنم

 هنوز هم میتوانم هوای تو را 

در هر دم و باز دمم نفس بکشم

 من وامانده در میان تمام این دیوارها

 و از پس تمام این پل های ویران شده

هنوز و همیشه میتوانم

تو را دیونه وار دوست بدارمتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

          مرجان سرخ

            فقط اسمی به جا مانده، از آنچه بودم و هستم

           دلم چون دفترم خالی، قلم خشکیده در دستم

              گره افتاده در کارم، به خود کرده گرفتارم

        به جز در خود فرو رفتن، چه راهی پیش رو دارم

        رفیقان یک به یک رفتند، مرا با خود رها کردند،

        همه خود درد من بودند، گمان کردم که همدردند ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۳ | ۸:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

   

                         هرگاه صدای جدیدی سلام می کند؛

                                تپش قلب می گیرم!

                         من دیگر کشش خداحافظی ندارم؛

                                     مرا ببخش؛

                         که جواب سلامت را نمی دهم ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۳ | ۸:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 

همیشه ذره ای حقیقت؛ پشت هر "فقط یه شوخی بود"

 

 

کمی کنجکاوی؛ پشت "همینطوری پرسیدم"

 

 

قدری احساسات؛ پشت "به من چه اصلاً"

 

 

مقداری خِرَد؛ پشت "چه می دونم"

 

 

و اندکی درد؛ پشت "اشکال نداره" وجود دارد ...!

 تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۳ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 بخشش را "بخش کن"... محبت را "پخش کن" ...

- غضب "پریشانی" است... نهایتش "پشیمانی" است ...

- "به طرف" گوش بده... "بی طرف" نظر بده ...

- هر چه "بضاعتمان" کمتراست ... "قضاوتمان" بیشتر است...

 به "خشم" ... "چشم" نگو ...

- سوء تفاهم، "تیر خطایی" است... که از "گمان" رها می شود!

- وقتی "دور هم" جمع نشدیم ... "دور از هم" منها شدیم!

"می توانست" اینطور نباشد... "می توانم"  اینطور نباشم ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۳ | ۸:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

   هر چقدر هم بگویی :

 

     تنهایی خوب است؛

 

              دنیا زشت است و از این حرف ها؛

 

                     آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر می زند ...!

 تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۳ | ۸:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢۳ | ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

درگذرگاه زمان

خیمه شب بازی دهر 
باهمه تلخی و شیرینی خود می گذرد

عشق ها می میرند

رنگ ها رنگ دگر می گیرند

و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ 

دست ناخورده به جای می مانند...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٢ | ٩:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

        

به گزارش جهان به نقل از عصر ایران، باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانیه به آن جواب درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در ۱۰ میشود و میزان آی کیو شما را نشان می دهد (آسانی سوالات شما را گول نزند!)
 
۱- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

 ۲- اگر دکتر به شما ۳ قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت ۱ قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

 ۳- من ساعت ۸ شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که ۹ صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

 ۴- عدد ۳۰ را به نیم تقسیم کنید وعدد ۱۰ را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟

 ۵- مزرعه داری ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

 ۶- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

 ۷- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

 ۸- اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین چند سیب دارید؟

 9- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟

۱۰- اگر اتوبوسی را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده کنید و ۷ مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

 
ارزیابی تست براساس تعداد جوابهای نادرست سطح هوش

 
۷تا و بیشتر دانش اموز دبستان

 
۶ تا دانش اموز دبیرستان

 
۵ تا دانشجو

 
۲-۳ استاد دانشگاه

 
۱ مدیران ارشد...

 پاسخ تست ها:

 ۱- تمام ماهها حداقل ۲۹ روز را دارند

 ۲- یک ساعت (شما یک قرص را در ساعت ۱ و دیگری را درساعت ۱/۵ و بعدی را در ساعت ۲ می خورید)

 ۳- ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت ۹ که برسد زنگ میزند که ساعت ۹ شب است

 ۴- حاصل ۷۰ است ( تقسیم بر نیم معادل ضرب در ۲ است)

 ۵- او ۹ گوسفند خواهد داشت

۶- کبریت

7- سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد

۸- همان۲ سیب
 
۹- هیچ( حضرت نوح بود نه حضرت موسی)
 
۱۰- خوب خودتونید دیگه( نام خودتان)تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٢ | ٤:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                     جملات عاشقانه, متن های زیبا

 

بی تو بودن را معنا می کنم :

با تنهایی و آسمان گرفته - آسمان پر باران چشم هایم

بی تو بودن را معنا می کنم:

با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد ؟

وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار استتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٢ | ۳:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

           

ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن، پسر را از خواب بیدار کرد.
پشت خط مادرش بود، پسر با عصبانیت گفت: چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟
مادر گفت: ۲۵ سال قبل در همین موقع، شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک.
پسر از اینکه دل مادرش را شکسته بود تا صبح خوابش نبرد.
صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… 
                ولی مادر دیگر در این دنیا نبود... گریهتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٢ | ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 به هم می رسیم سه نفر می شیم : من و تو و شادی؛

ازهم  دور می شیم چهار نفر می شیم : تو و تنهایی  و من و خاطره ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٢ | ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

        مرجان سرخ

                             خدا؛

                            سه حرف دارد؛

              اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٢ | ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

ترک کردنِ آدم ها هم آدابی دارد؛

                             اگر آداب ماندن نمی دانید؛

                                       حدِاقل درست ترکشان کنید؛

                                                                   تا ترَک بر ندارند ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٠ | ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

به خدا دست خودم نیست اگر می رنجم؛

من صبورم اما؛

بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم؛

بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب؛

و چراغی که تو را، از شب متروک دلم دور کند می ترسم؛

من صبورم اما؛

آه، این بغض گران صبر نمی داند چیست ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٠ | ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

مرجان سرخ

                       همچنان که می گذری، به همه چیز نگاه کن؛

                        و در هیچ جا درنگ مکن، به خود بگو که؛

                              تنها خداست که گذرا نیست ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٠ | ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

               مرجان سرخ

 یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن؛

                   اگر خدا را یافتی، هر چه باختی مهم نیست ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٠ | ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

خدا گفت : او را به جهنم ببرید؛

برگشت و نگاهی به خدا کرد؛

خدا گفت : صبر کنید، او را به بهشت ببرید؛

فرشتگان سؤال کردند چرا؟!

جواب آمد :

چون او هنوز به من امیدوار است ...

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٠ | ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 مرجان سرخ

اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم؛

           اگر بد کردم و هرگز به روی خود نیاوردی؛

                       اگر زخمی چشیدی گاه گاهی از زبان من؛

                                      اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من؛

                                                 حلالم کن، در این شب ها دعایم کن ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱۸ | ٥:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

      

آری ما را بر عظمت و شناسایی شب قدر راهی نیست

       تنها می توان درزیر باران رحمتش ایستاد تا برما ببارد

        و جانهایمان را از آب زلال خود شست وشو دهد و پاک سازد

                              الهی ان شب که همه قران به سر می گذارند

                                                    ما را توفیق بده قران را به دل کنیمتاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٥ | ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زادهتاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٤ | ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

به عکس بالا نگاهی بیندازید ، به نظرتان خطهای قرمز بر روی ساختمانها چگونه کشیده شده اند؟
احتمالاً جواب شما این است: به راحتی 
خطها توسط برنامه ای مانند فتوشاپ به عکس بالا و فقط در عرض چند دقیقه کشیده شده اند
البته باید بگویم اگر جوابتان این است کاملاً در اشتباه هستید
زیرا این خطوط واقعاً بر روی دیوارهای ساختمانهایی که می بینید نقاشی شده اند! و اینکار به نوعی انجام شده که شما وقتی در یک نقطه خاص (معمولاً روبرو ) قرار می گیرید به نوعی متصل به نظر بیایند ...
 انگار که معجزه ای به وقوع پیوسته یا اینکه دیوانه شده اید!!!!
باور نمی کنید؟ این ساختمانها را از زاویه دیگر ببینید:

و در اینجا نمونه های دیگری از این هنرنمایی معجزه نما ببینید:

        تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٢ | ٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده
                  عجب نشونه گیری داره ! (تصویر متحرک) ص www.taknaz.ir لطفا تا لود شدن کامل تصویر صبور باشید ... عجب نشونه گیری داره ! (تصویر متحرک) ص www.taknaz.ir

   عجب نشونه گیری داره ! (تصویر متحرک) ص www.taknaz.irتاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٢ | ٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده
 
               با این کار استاد هر چی هم بلد بودن از مغزشون پرید...!
 
حالا اگه می توانید تقلب کنید !! + عکس www.taknaz.ir


تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٢ | ٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

              آخر بدشانسی !! تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٢ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده
پدر و پسر جو گیر! 

اندکی تحمل فرمایید تا تصویر به طور کامل بارگزاری شود

پدر و فرزند جو گیر ( تصویر متحرک ) www.taknaz.ir


تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٢ | ٢:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                    تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته


تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

تصاویر دیدنی از هنرنمایی با کبریت های مشتعل و سوخته

 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۱٢ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                         تصاویر سه بعدی شگفت انگیز!

تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٩ | ٦:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

دو تا پیرمرد با هم قدم می زدن و 20 قدم جلوتر همسرهاشون کنار هم به آرومی در حال قدم زدن بودن.

پیرمرد اول: «من و زنم دیروز به یه رستوران رفتیم که هم خیلی شیک و تر تمیز و با کلاس بود، هم کیفیت غذاش خیلی خوب بود و هم قیمت غذاش مناسب بود.»

پیرمرد دوم: «اِ... چه جالب. پس لازم شد ما هم یه شب بریم اونجا... اسم رستوران چی بود؟»

پیرمرد اول کلی فکر کرد و به خودش فشار آورد، اما چیزی یادش نیومد. بعد پرسید: «ببین، یه حشره ای هست، پرهای بزرگ و خوشگلی داره، خشکش می کنن تو خونه به عنوان تابلو نگه می دارن، اسمش چیه؟»متفکر

پیرمرد دوم: «پروانه؟»تعجبسبز

پیرمرد اول: «آره!»تشویق بعد با فریاد رو به پیرزنها: «پروانه! پروانه! اون رستورانی که دیروز رفتیم اسمش چی بود؟!!!»خندهخندهخندهخندهخندهخندهتاريخ : ۱۳٩۱/٥/٩ | ٥:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

آورده اند که بهلول سکه طلائی در دست داشت و با آن بازی می نمو د . شیادی چون شنیده بود بهلول
دیوانه است جلو آمد و گفت :
اگر این سکه را به من بدهی در عوض ده سکه که به همین رنگ است به تو میدهم . بهلول چون سکه های او را دید دانست که آنها از مس هستند و ارزشی ندارند به آن مرد گفت به یک شرط قبول می کنم :

اگر سه مرتبه با صدای بلند مانند الاغ عر عر کنی !!!

شیاد قبول نمود و مانند خر عرعر نمود . بهلول به او گفت :
تو که با این خریت فهمیدی سکه ای که در دست من است از طلا می باشد ، من نمی فهمم که سکه های تو از مس است . آن مرد شیاد چون کلام بهلول را شنید از نزد او فرار نمود .تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٩ | ٥:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                

دانشجویی پس از اینکه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت: قربان، شما واقعا چیزی در مورد موضوع این درس می دانید؟
استاد جواب داد: بله حتما. در غیر اینصورت نمیتوانستم یک استاد باشم.

دانشجو ادامه داد: بسیار خوب، من مایلم از شما یک سوال بپرسم ،اگر جواب صحیح دادید من نمره ام را قبول میکنم در غیر اینصورت از شما میخواهم به من نمره کامل این درس را بدهی.
استاد قبول کرد و دانشجو پرسید: آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست، منطقی است ولی قانونی نیست و نه قانونی است و نه منطقی؟
استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد.
بعد از مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسید. و شاگردش بلافاصله جواب داد:

قربان شما 63 سال دارید و با یک خانم 35 ساله ازدواج کردید که البته قانونی است ولی منطقی نیست همسر شما یک معشوقه 25 ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست.واین حقیقت که شما به معشوقه همسرتان نمره کامل دادید در صورتیکه باید آن درس را رد میشد نه قانونی است و نه منطقی.


تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٧ | ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                     

انسان مغرور همانند شخصی است که

   بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

                  و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند     تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٦ | ٩:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 

مارها قورباغه ها را می خوردند و قورباغه ها غمگین بودند
قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند
لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند
لک لک ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه ها
قورباغه ها دچار اختلاف دیدگاه شدند

عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند و عده ای دیگر خواهان باز گشت مارها شدند
مارها باز گشتند و همپای لک لک ها شروع به خوردن قورباغه ها کردند
حالا دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن  به دنیا می آیند
تنها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است
اینکه نمی دانند توسط دوستانشان خورده می شوند یا دشمنانشانتاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳ | ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

          

در خواب ناز بودم شبی 

                                       دیدم کسی در می زند 

در را گشودم روی او 

                                      دیدم غم است در می زند 

ای دوستان بی وفا 

                                    از غم بیاموزید وفا

غم با آن همه بیگانگی

                                    هر شب به من سر می زند......تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

خدا تنهاست؛

و من در خلوت تنهایی ام؛

با یاد او، از عشق لبریزم؛

شب تنهایی ام، روز است با نامش؛

دلم مثل کبوتر می پرد هر لحظه در دامش؛

خدا تنهاست؛

و من در خلوت تنهایی ام؛

سرشارم از یادش، از نامش؛

جهان زیباست در چشمم؛

جهان زیباست با نام خدا؛

آغاز و فرجامش؛

خدایا؛

    بهترین؛

          تو را می خواهم ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

  

چه شود ای گل نرگس، با تو دیدار کنم؛

جان و اهل و هستی ام، بر تو گرفتار کنم؛

روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا؛

کی شود با رطب وصل تو افطار کنم ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

   

   چه شتابیست به راه؛

               شاید آن نقطه ی نورانی دشت؛

                                            چشم گرگان بیابان باشد ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

             

پلک های مرطوب مرا باور کن؛

این باران نیست که می بارد؛

صدای خسته ی من است؛

که از چشمانم بیرون می ریزند ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

               

پروردگارا؛

به سوی تو گریخته ام؛

از سخن هایی که با نام تو آغاز نشده؛

از نگاه های پر از گناه؛

از حرف هایی که حاصلش جز خشم تو نیست؛

از گفته هایی که دل شیطان را شاد و امیدوار می کند ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده


 

             

  پیشِ بی درد دمی صحبت از درد مکن

  شاخه ی سبز دلت را به خطا زرد مکن

  مرد اگر نیست در آن شهر، ولی کوه که هست

  تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن ...تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

خدایا؛

مستجاب کن دعای مادری را که؛

هیچ آرزویی جز خوشبختی؛

و هیچ هدیه ای جز عشق و محبت؛

برای فرزندش ندارد؛

و شاید، فرزند هرگز نداند ...!

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢٤ | ٤:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

                                           نا مـردی. . . . . . 

                                 تاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

به جای پاک کردن اشک هایتان؛

 

آن هایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید ...

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

آدم ها را به خاطر اینکه؛

باعث ناامیدی شما می شوند، سرزنش نکنید؛

خودتان را سرزنش کنید که؛

بیش از حد از آن ها انتظار دارید ...!

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

بی نوازش های خداوندگارم؛

میان دست های زندگی؛

مچاله می شوم ...

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

چه زخم هایی بر دلم خورد؛

تا یاد گرفتم؛

که هیچ نوازشی؛

بی درد نیست ...

 مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

محبت زیادی، همیشه آدم ها را خراب می کند؛

گاهی آدم ها می روند، نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند؛

بلکه آنقدر کوچکند که، تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند؛

او که رفتنی است، بگذار برود؛

چه باک ...؟!

 

مرجان سرخ


 تاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

تو دروغگو نیستی، مَن حواسم پرت است؛

گفته بودی دوستم داری بی اندازه؛

خوب که فکر می کنم؛

تازه می فهمم که «بی اندازه» یعنی چه ...!

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

تو چه با صلابَت حکم می دهی که؛

حواسَت را جمع کن؛

و مَن می مانم؛

که چگونه جمعش کنم؛

وقتی تمامَش پیشِ توست ...!

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

 

دلتنگم، نه برای کسی از بی کسی؛

خسته ام، نه از تکاپو، از در به دری؛

نه دوستی، نه یادی، نه خاطره ی شیرینی؛

تنهایم، تنهاتر از آن سنگ کنار جاده؛

اما مشتاقم، مشتاق دیدار آن کس که صادقانه یادم کند ...!

 تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

دلم حضور مردانه می خواهد؛

نه اینکه مرد باشد، نه ...!

مردانه باشد : حرفش، قولش، فکرش، نگاهش، قلبش؛

و آنقدر مردانه که بتوان تا بینهایتِ دنیا؛

به او اعتماد کرد، تکیه کرد ...

 تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

     بعضی ها برای رسیدن به جایی؛

                   و بعضی ها بعد از رسیدن به جایی؛

                                             همه چیز را زیر پا می گذارند ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

آنچه آدم ها را در کنار هم نگه می دارد؛

شباهت هایشان نیست؛

درک و شعورشان نسبت به تفاوت هایشان است ..تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

قول داده ام گاهی هرازگاهی؛

فانوس یادت را میان این کوچه های بی چراغ و بی چلچله، روشن کنم؛

خیالت راحت، من همان منم؛

هنوز هم در این شب های بی خواب و بی خاطره؛

میان این کوچه های تاریک پرسه می زنم؛

اما به هیچ ستاره ای دیگر، سلام نخواهـم کرد ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

یادت باشد؛

دلت که شکست، سرت را بالا بگیری؛

تلافی نکن، فریاد نزن، شرمگین نباش؛

حواست باشد؛

دل شکسته، گوشه‌هایش تیز است؛

صبور باش و ساکت؛

بغضت را پنهان کن، رنجت را پنهان‌ تر؛

گاهی بازی زندگی اینگونه است؛

بازنده فقط کسی است که بازی نکند ...تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

هنوز آخرین جمله ی خدا، تو گوشم زنگ می زند :

از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است؛

اگر گم شدی از این راه بیا؛

بلند شو، از دلت شروع کن ...

 

مرجان سرختاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٤ | ٢:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

   

 

حدیثی زیبا از امام زمان(عج):

 أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْعَمى بَعْدَ الْجَلاءِ وَ مِنَ الضَّلالَهِ بَعْدَ الْهُدى وَ مِنْ مُوبِقاتِ الاَْعْمالِ وَ مُرْدِیاتِ الْفِتَنِ:

 پناه به خدا مى‌برم از نابینایى بعد از بینایى و از گمراهى بعد از راهیابى و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنه‌ها.تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۸ | ۳:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

         

انتخاب با خودت است؛

    می توانی بگویی : صبح به خیر خدا جان؛

               یا بگویی : خدا به خیر کنه، صبح شده ...!تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱ | ٥:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : فرید اکبری زاده

در کلاس درس خدا؛

     

   آن هایی  که ناله می کنند، رد می شوند؛

         

                          آن هایی که صبر می کنند، قبول می شوند؛

                     

                                   آن هایی که شکر می کنند، شاگرد ممتاز می شوند • پی دی اف سنتر
 • بک لینک
 • کارت شارژ همراه اول